"Một giọt mực có thể làm vạn người suy nghĩ. Một quyển sách hay có thể làm thay đổi số phận biết bao người." (Lord Bryron)  -   "Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn." (Barack Obama)    -    "Bạn biết rằng bạn đã đọc một cuốn sách hay khi bạn giở đến trang cuối cùng và cảm thấy như mình vừa chia tay một người bạn." (Khuyết danh)