Giáo hội giáo phái rửa tội, giáo hội tông đồ Chúa Giêsu, giáo hội Thiên Chúa phúc lâm