Công giáo và dân tộc - 1698
Phụ đề: Sống đức tin Công Giáo
Tác giả: Trương Bá Cần
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2009
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0012158
Nhà Xuất bản: UBĐKCG TP.HCM
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 27
Số trang: 48
Tình trạng: Đang mượn