Lời dâng (Gitanjali)
Tác giả: Rabindra Tagore
Dịch giả: Đỗ Khánh Hoan
DDC: 891.2 - Thơ, văn học Ấn Độ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0013110
Nhà Xuất bản: Sáng Tạo
Năm Xuất bản: 1971
Khổ sách: 18
Số trang: 119
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0013111
Nhà Xuất bản: Đà Nẵng
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 18
Số trang: 111
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0013112
Nhà Xuất bản: Đà Nẵng
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 18
Số trang: 111
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0013113
Nhà Xuất bản: Đà Nẵng
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 18
Số trang: 111
Tình trạng: Hiện có