nova vulgata - bibliorum sacrorum editio -
Tác giả: IOANNNES PAULUS PP.II
Ký hiệu tác giả: PA-I
DDC: 220.47 - Kinh Thánh, bản văn Thánh Kinh song ngữ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0013982
Nhà Xuất bản: Librairie editrice vaticana
Năm Xuất bản: 1988
Khổ sách: 20
Số trang: 1854
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có