The New Testament
Phụ đề: New American standard bible
Tác giả: The -
DDC: 225.52 - Các bản Anh ngữ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0014058
Nhà Xuất bản: Không có
Khổ sách: 20
Số trang: 868
Tình trạng: Hiện có