Công Giáo và dân tộc - 2002/S86
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Công Giáo và dân tộc
Ký hiệu tác giả: CGDT
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2002/S86
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001277
Nhà Xuất bản: UBĐKCG TP.HCM
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 124
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có