Công giáo và dân tộc - 2006 - S112-144
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Công Giáo và dân tộc
Ký hiệu tác giả: CGDT
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2006/112-
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001285
Nhà Xuất bản: UBĐKCG TP.HCM
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 18
Tình trạng: Đang mượn