La vida Sobrenatural - N.145 - 1933/26
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: La vida Sobrenatural
Ký hiệu tác giả: VISO
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Tây Ban Nha
Tập số: 1933/N145
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001316
Nhà Xuất bản: Salamanca
Năm Xuất bản: 1933
Khổ sách: 15
Tình trạng: Đang mượn