Công Giáo và dân tộc - 161
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Trương Bá Cần
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 161
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001329
Nhà Xuất bản: UBĐKCG TP.HCM
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 18
Số trang: 160
Tình trạng: Hiện có