Kinh lạy Cha
Phụ đề: Kinh Lạy Cha
Tác giả: Lê Phú Hải
Ký hiệu tác giả: LE-H
DDC: 226.9 - Bài giảng trên núi, Kinh Lạy Cha, Các lời cầu nguyện của Đức Giêsu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001625
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 196
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0086674
Nhà Xuất bản: LaVang
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 221
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0087870
Nhà Xuất bản: LaVang
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 221
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có