Thiên Chúa là Cha chúng ta
Tác giả: ĐTC Jean Paul II
Ký hiệu tác giả: JE-P
DDC: 231.1 - Thượng đế (Đức Chúa Cha)
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 1999
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0020717
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 178
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0088089
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 178
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có