Tìm hiểu hạnh thánh Đức Mẹ Maria trong ánh sáng Thánh kinh và thánh truyền
Tác giả: ĐaMinh Phạm Công Tứ
DDC: 232.91 - Đức Maria - Thánh Mẫu học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0022683
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 254
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0022684
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 242
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0081659
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 254
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có