Phật giáo
Tác giả: Đặng Không Sơn
Ký hiệu tác giả: DA-S
DDC: 294.3 - Chuyên đề Phật giáo và Ấn độ giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0026424
Nhà Xuất bản: Đặng Không Sơn
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 111
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0038786
Nhà Xuất bản: Đặng Không Sơn
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 100
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0087872
Nhà Xuất bản: Đặng Không Sơn
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 110
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có