Giác ngộ - 2008/449-457
Phụ đề: Tạp chí về Phật Giáo
Tác giả: Nguyệt san Giác Ngộ
DDC: 294.305 - Ấn phẩm định kỳ về Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2008/S449-
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0002963
Nhà Xuất bản: Thành hội Phật Giáo TP.HCM
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 22
Số trang: 33
Tình trạng: Đang mượn