Thiền
Tác giả: Đặng Không Sơn
Ký hiệu tác giả: DA-S
DDC: 294.392 7 - Thiền trong Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0032371
Nhà Xuất bản: Học viện Đa Minh
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 206
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0032373
Nhà Xuất bản: Học viện Đa Minh
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 206
Tình trạng: Đang mượn