Philippiniana Sacra - 2013- N145
Phụ đề: Tạp chí Thần học Kitô Giáo
Tác giả: Philippiniana Sacra
DDC: 230.05 - Ấn phẩm định kỳ về thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2013/N.145
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0034703
Nhà Xuất bản: University of Santo Tomas
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 22
Số trang: 562
Tình trạng: Đang mượn