Tuyển tập ngôn ngữ học
Phụ đề: Lý thuyết về Tiếng Việt
Tác giả: Hoàng Văn Hành
Ký hiệu tác giả: HO-H
DDC: 495.929 - Tiếng Việt ứng dụng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0003670
Nhà Xuất bản: Khoa học xã hội
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 569
Tình trạng: Hiện có