Công giáo trên quê hương Việt Nam T2
Tác giả: Lm. Nguyễn Thế Thoại
DDC: 270.095 97 - Lịch sử Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0038286
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 620
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0081641
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 620
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có