Đường sử diễn nghĩa - T.1
Tác giả: Sái Đông Phiên
Ký hiệu tác giả: SA-P
Dịch giả: Nguyễn Quốc Thái
DDC: 951 - Lịch sử Trung Quốc và vùng phụ cận
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: T.1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0041306
Nhà Xuất bản: Văn hóa thông tin, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 804
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0087639
Nhà Xuất bản: Văn hóa thông tin, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 804
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có