Boletin Eclesiastico de Filipinas - 2013/V.89 - N.900
Phụ đề: Tạp chí Giáo Hội Công Giáo
Tác giả: Boletin Eclesiastico de Filipinas
DDC: 262.05 - Ấn phẩm định kỳ về Giáo Hội Công Giáo
Ngôn ngữ: Đa ngôn ngữ
Tập số: 2013/N.900
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0004754
Nhà Xuất bản: Universidad de Santo Tomas
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 20
Số trang: 738
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 215OP0069927
Nhà Xuất bản: The Official Interdiocesan Bulletin
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 738
Tình trạng: Hiện có