Từ vựng Triết Thần căn bản Anh - Việt
Phụ đề: Từ điển triết học và thần học Công Giáo
Tác giả: Ngô Minh
Ký hiệu tác giả: NG-M
DDC: 230.03 - Từ điển thần học Kitô Giáo
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập số: anh-việt/
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0004866
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 247
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 215OP0004967
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 247
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0088091
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 247
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0088092
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 247
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có