Từ điển Thần Học tín lý Anh - Việt
Phụ đề: Từ điển Thần Học Công Giáo
Tác giả: Vũ Kim Chính
Ký hiệu tác giả: VU-C
DDC: 230.03 - Từ điển thần học Kitô Giáo
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập số: anh-việt/
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0004968
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 274
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 215OP0004969
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 274
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 215OP0076998
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 274
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0088093
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 274
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có