Giác ngộ - 2009 - S160-165
Phụ đề: Nguyệt san Phật Giáo
Tác giả: Nguyệt san Giác Ngộ
DDC: 294.305 - Ấn phẩm định kỳ về Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2009/S160-
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000445
Nhà Xuất bản: Thành hội Phật Giáo TP.HCM
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Tình trạng: Đang mượn
Bố thí dùng pháp2
Tinh thần phá chấp5
Tổng tắc đồ tượng học Phật Giáo11
Hoạt động từ thiện xã hội thời hội nhập25
Nhập thế và từ thiện40
Thầy đã nhẫn cả đời như thế49
Đại lão hòa thượng Thích Trí Hải54
Sư Bà Diệu Không - về Bồ Tát Thích Quảng Đức61
Chánh niệm và trí tưởng tượng65
Buổi sáng một tách trà70
Bạch Cư Dị với bình thương tâm là đạo86
Một bài thơ thiền cuả thiên sư Vô Ngôn Thông92
Vị thiền sự tào động và câu chuyện hòa giải xung đột ở Belfast97