Láng giềng gần (Tác phẩm văn học chọn lọc)
Tác giả: Nhiều tác giả
Dịch giả: Hoàng Vinh
DDC: 895.9 - Văn học các nước Đông Nam Á
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0051735
Nhà Xuất bản: Tổng hợp Đổng Nai
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 274
Tình trạng: Hiện có