Về truyện sử Melayu (Malaixia)
Tác giả: Lê Thị Thanh Hương
DDC: 895.9 - Văn học các nước Đông Nam Á
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0054915
Nhà Xuất bản: Khoa học Xã hội, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 236
Tình trạng: Hiện có