Biblical Hebrew
Phụ đề: Tiếng Do Thái - Hípri trong Thánh Kinh
Tác giả: Harrison K. R.
Ký hiệu tác giả: HA-R
DDC: 492.42 - Từ nguyên học Tiếng Do Thái - Hípri
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: thánhkinh/
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0005628
Nhà Xuất bản: Teach Yourself
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 18
Số trang: 217
Tình trạng: Hiện có