Second Latin
Phụ đề: Giáo trình Tiếng Latin
Tác giả: Cora Carroll Scanlon
Ký hiệu tác giả: SC-C
DDC: 470.07 - Giáo trình Tiếng Latin
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0005671
Nhà Xuất bản: Tan Books
Năm Xuất bản: 1976
Khổ sách: 20
Số trang: 270
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0005672
Nhà Xuất bản: Tan Books
Năm Xuất bản: 1976
Khổ sách: 20
Số trang: 270
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0011227
Nhà Xuất bản: Tan Books
Năm Xuất bản: 1976
Khổ sách: 20
Số trang: 270
Tình trạng: Hiện có