Beginner's Latin
Phụ đề: Giáo trình Tiếng Latin
Tác giả: Sharpley A.D. G.
Ký hiệu tác giả: SH-G
DDC: 470.07 - Giáo trình Tiếng Latin
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0005673
Nhà Xuất bản: Teach Yourself
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 216
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0005674
Nhà Xuất bản: Teach Yourself
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 216
Tình trạng: Hiện có