A Primer of Ecclesiastical Latin
Phụ đề: Giáo trình Tiếng Latin trong Giáo Hội Công Giáo
Tác giả: John F. Collins
Ký hiệu tác giả: CO-J
DDC: 470.07 - Giáo trình Tiếng Latin
Ngôn ngữ: Anh
Tập số: cônggiáo/
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0005679
Nhà Xuất bản: The Catholic University of America
Năm Xuất bản: 1985
Khổ sách: 20
Số trang: 451
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0005680
Nhà Xuất bản: The Catholic University of America
Năm Xuất bản: 1985
Khổ sách: 20
Số trang: 451
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0011231
Nhà Xuất bản: The Catholic University of
Năm Xuất bản: 1985
Khổ sách: 20
Số trang: 451
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có