Thiên Chúa Thánh Giáo Khải Mông
Tác giả: Hán Nôm
Ký hiệu tác giả: HAN
DDC: 242 - Chuyên đề về đạo đức và lòng sùng kính
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập số: T78
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0058008
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 338
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0087869
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 20
Số trang: 366
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có