Philippiniana Sacra - 2010 - N134
Phụ đề: Tạp chí Thần Học Công Giáo
Tác giả: Philippiniana Sacra
DDC: 230.05 - Ấn phẩm định kỳ về thần học
Ngôn ngữ: Anh
Tập số: 2010/N.134
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0005814
Nhà Xuất bản: University of Santo Tomas
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 22
Số trang: 496
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0008364
Nhà Xuất bản: University of Santo Tomas
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 22
Số trang: 496
Tình trạng: Đang mượn