Giác Ngộ - 2009 - S.501-509
Phụ đề: Tạp chí Phật Giáo Việt Nam
Tác giả: Nguyệt san Giác Ngộ
DDC: 294.305 - Ấn phẩm định kỳ về Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2009/S501-
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0005884
Nhà Xuất bản: Thành hội Phật Giáo TP.HCM
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 33
Tình trạng: Đang mượn