Giác Ngộ - 2009 -S.492-500
Phụ đề: Tạp chí Phật Giáo Việt Nam
Tác giả: Nguyệt san Giác Ngộ
DDC: 294.305 - Ấn phẩm định kỳ về Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2009/S492-
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0005895
Nhà Xuất bản: Thành hội Phật Giáo TP.HCM
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 34
Tình trạng: Đang mượn