Giác Ngộ - 2009 - S.510-517
Phụ đề: Tạp chí Phật Giáo Việt Nam
Tác giả: Nguyệt san Giác Ngộ
DDC: 294.305 - Ấn phẩm định kỳ về Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2009/S510-
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0005896
Nhà Xuất bản: Thành hội Phật Giáo TP.HCM
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 34
Tình trạng: Đang mượn