Giác Ngộ - 2010 - S172-177
Phụ đề: Tạp chí Phật Giáo
Tác giả: Nguyệt san Giác Ngộ
DDC: 294.305 - Ấn phẩm định kỳ về Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2010/S172-
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0005912
Nhà Xuất bản: Giáo hội Phật Giáo Việt Nam
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Tình trạng: Đang mượn