Giác ngộ - 2016 - S241
Phụ đề: Nguyệt san Phật Giáo
Tác giả: Nguyệt san Giác Ngộ
DDC: 294.305 - Ấn phẩm định kỳ về Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2016/S241
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000526
Nhà Xuất bản: Thành hội Phật giáo Tp HCM
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 20
Số trang: 99
Tình trạng: Đang mượn