Giác ngộ - 1996 - S1-S9
Phụ đề: Nguyệt san Phật Giáo
Tác giả: Nguyệt san Giác Ngộ
DDC: 294.305 - Ấn phẩm định kỳ về Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 1996/1-9
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0006106
Nhà Xuất bản: Giáo hội Phật Giáo Việt Nam
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 96
Tình trạng: Đang mượn