Giác ngộ - 1997 - S10-S21
Phụ đề: Nguyệt san Phật Giáo
Tác giả: Nguyệt san Giác Ngộ
DDC: 294.305 - Ấn phẩm định kỳ về Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 1997/10-21
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0006107
Nhà Xuất bản: Giáo hội Phật Giáo Việt Nam
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 96
Tình trạng: Đang mượn