Giác ngộ - 1998 - S29-S33
Phụ đề: Nguyệt san Phật Giáo
Tác giả: Nguyệt san Giác Ngộ
DDC: 294.305 - Ấn phẩm định kỳ về Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 1998/29-33
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0006109
Nhà Xuất bản: Giáo hội Phật Giáo Việt Nam
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 96
Tình trạng: Đang mượn