Giác ngộ - 2000 - S46-S57
Phụ đề: Nguyệt san Phật Giáo Nguyệt san Phật Giáo
Tác giả: Nguyệt san Giác Ngộ
DDC: 294.305 - Ấn phẩm định kỳ về Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2000/46-57
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0006111
Nhà Xuất bản: Giáo hội Phật Giáo Việt Nam
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 96
Tình trạng: Đang mượn