Giác ngộ - 2002 - S70-S81
Phụ đề: Nguyệt san Phật Giáo Nguyệt san Phật Giáo
Tác giả: Nguyệt san Giác Ngộ
DDC: 294.305 - Ấn phẩm định kỳ về Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2002/70-81
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0006113
Nhà Xuất bản: Giáo hội Phật Giáo Việt Nam
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 96
Tình trạng: Đang mượn