Tông huấn Familiaris Consortio về những bổn phận của gia đình Kitô hữu
Tác giả: ĐGH Gioan - Phaolô II
Ký hiệu tác giả: GI-P
DDC: 262.91 - Luật pháp giáo hội, kỷ luật giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0062344
Nhà Xuất bản: Roma
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 250
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0088080
Nhà Xuất bản: Roma
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 250
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có