Từ điển Hán Việt - Hán ngữ cổ đại và hiện đại
Tác giả: Trần Văn Chánh
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 495.136 - Từ điển tiếng Trung Quốc song ngữ (Hán - Ngôn ngữ khác)
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0063500
Nhà Xuất bản: Trẻ, Tp. HCM
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 24
Số trang: 2598
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 215OP0074737
Nhà Xuất bản: Trẻ , TP. HCM
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 22
Số trang: 1414
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0087708
Nhà Xuất bản: Trẻ , TP. HCM
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 22
Số trang: 2595
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có