Les questions Liturgiques et Paroissiales - Revue réservée au Clergé An. 1923-24
Phụ đề: Tạp chí nghiên cứu trong Phụng vụ
Tác giả: Questions Liturgiques et Paroissi.
Ký hiệu tác giả: QLEP
DDC: 264.05 - Ấn phẩm định kỳ về phụng vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập số: 1923/N.1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0065883
Nhà Xuất bản: Ab. Mont-César, Louvain
Năm Xuất bản: 1923
Khổ sách: 23
Số trang: 600
Tình trạng: Đang mượn