Tông huấn hậu thượng hội đồng Amoris Laetitia - Niềm hoan lạc của tình yêu
Tác giả: Amoris Laetitia
Ký hiệu tác giả: LA-A
DDC: 262.91 - Luật pháp giáo hội, kỷ luật giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0067866
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 20
Số trang: 260
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0088098
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 20
Số trang: 260
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có