Spirituality Today - 1980 - V.32,N.3
Phụ đề: Tạp chí Sống đức tin Kitô giáo ngày nay
Tác giả: Spirituality Today
Ký hiệu tác giả: SPI
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Anh
Tập số: V.32-N.3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0072756
Nhà Xuất bản: Spirituality Today
Năm Xuất bản: 1980
Khổ sách: 22
Số trang: 288
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 215OP0072757
Nhà Xuất bản: Spirituality Today
Năm Xuất bản: 1980
Khổ sách: 22
Số trang: 288
Tình trạng: Hiện có