Les Questions Liturgiques et Paroissialles - 1960/N.1
Phụ đề: Tạp chí nghiên cứu trong Phụng vụ
Tác giả: Questions Liturgiques et Paroissi.
Ký hiệu tác giả: QLEP
DDC: 264.05 - Ấn phẩm định kỳ về phụng vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập số: 1960/N.1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0073212
Nhà Xuất bản: Abbaye du Mont César - Louvain
Năm Xuất bản: 1960
Khổ sách: 22
Số trang: 101
Tình trạng: Đang mượn