Les Questions Liturgiques et Paroissialles - 1956/N.6
Phụ đề: Tạp chí nghiên cứu trong Phụng vụ
Tác giả: Questions Liturgiques et Paroissi.
Ký hiệu tác giả: QLEP
DDC: 264.05 - Ấn phẩm định kỳ về phụng vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập số: 1956/N.6
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0073222
Nhà Xuất bản: Abbaye du Mont César - Louvain
Năm Xuất bản: 1956
Khổ sách: 22
Số trang: 368
Tình trạng: Đang mượn