Chia sẻ - 2005 - S46-53: Giới trẻ, thách đố của thời đại
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Chia sẻ
Ký hiệu tác giả: CHSE
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2005/46-53
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000691
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 215OP0001436
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 160
Tình trạng: Hiện có